T

Taeniophyllum
Tainia
Teagueia
Telipogon
Tetramicra
Thaia
Thecopus
Thecostele
Thelasis
Thelymitra
Thrixspermum
Thunia
Tolumnia
Trias
Trichocentrum
Trichoceros
Trichoglottis
Trichopilia
Trichosalpinx
Trichotosia
Trigonidium
Trisetella
Tropidia
Tuberolabium
Tylostigma